bg1bg2
oval-left

syarat penggunaan

oval-right

1. LAMAN PENDAFTARAN

1.1. Dengan membuka akaun, pemain dengan ini telah menyemak dan bersetuju dengan terma dan syarat semasa mendaftar1.2. Anda mestilah sekurang-kurangnya 18 tahun ke atas, terpakai di bawah undang-undang perjudian di negara anda1.3 Hanya seorang, 1 ID setiap isi rumah, 1 ID setiap alamat IP/negara asal yang dibenarkan untuk membuka akaun All New GClub. Membuka beberapa akaun atau jika anda terlibat dalam akaun berkumpulan, akan menyaksikan anda dilarang dari Perkhidmatan All New GClub1.4. The Allnewgclub has the right to forfeit and suspend accounts for any unusual behavior such as false information, stolen identity, bonus abuse.1.5. All New GClub memerlukan pengesahan identiti dari pemain selepas pendaftaran seperti pengenalan diri kerajaan dan penyata bank. Adalah menjadi tanggungjawab pemain untuk memberikan dokumen dah tepat. Pemalsuan pengenalan dianggap satu penipuan dan kesalahan jenayah dalam bidang kuasa negara anda

2. Penggunaan Laman Web

2.1. Deposit

Pemain boleh membuat deposit menerusi pemindahan bank. All New GClub telah bekerjasama dengan pelbagai kaedah pembayaran untuk transaksi pemindahan bank yang lancar dan selamatJika pemain menghadapi masalah teknikal berhubung deposit, anda boleh chat dengan perkhidmatan pelanggan kami yang beroperasi 24/7. Transaksi deposit yang hilang bukanlah tanggungjawab All New GClub. Oleh kerana itu, kami hanya boleh membantu dengan menghubungi provider pembayaran pihak ketiga kami.

2.2. Promosi

2.2.1. Promosi All New GClub adalah tawaran istimewa buat pemain untuk tujuan permainan yang menyeronokkan. Mencari promosi secara konsisten untuk penyalahgunaan bonus tidak dibenarkan. All New GClub mempunyai hak untuk menarik balik bonus dan membatalkan akaun pemain yang menerima bonus tersebut.2.2.2. Untuk keuntungan sengaja dan eksplisit, pihak All New GClub mempunyai hak untuk segera memulangkan hasil kemenangan dan bonus tanpa sebarang notis2.2.3. Promosi diadakan hanya 1 kali / 1 ID / 1 keluarga yang layak perlu mendaftar dengan makumat lengkap seperti emel/nombor telefon/akaun deposit-pengeluaran(seperti kad debit atau kredit, etc)/ Alamat IP/ komputer, sama ada dari komputer yang sama digunakan di sekolah, perpustakaan umum, atau pejabat. Jika didapati terdapat sebarang pelanggaran peraturan, All New GClub mempunyai hak untuk menarik balik bonus dari pemain atau kumpulan tersebut. 2.2.4. All New Gclub mempunyai hak untuk menukar. Terma dan syarat termasuk membatalkan, mengubah dan menggantung promosi pada bila-bila masa

2.3. Bonus

2.3.1. Bonus dari semua promosi tidak boleh dipindahkan ke akaun lain. Keputusan All New GClub adalah muktamad. Ia menjadi tanggungjawab pemain untuk membaca syarat dan terma bagi semua promosi dan bonus yang diterima di All New GClub2.3.2. Baki bonus dalam wallet tidak boleh dikeluarkan dan pemain perlu memenuhi keperluan pertaruhan secara keseluruhan terlebih dahulu2.3.3. Promosi khas All New GClub dengan bonus manual dihasilkan oleh sistem kami perlu diterima oleh pemain terlebih dahulu sebelum boleh digunakan2.3.4. Pemain hanya boleh menerima 1 bonus sahaja pada satu-satu masa atau setiap promosi dan perlu memenuhi keperluan pertaruhan promo tersebut2.3.5. Bonus terhad kepada minimum 30 baht. Jika ia kurang dari had yang ditetapkan, pasukan kami tidak boleh menyesuaikan sebarang bonus ke dalam akaun pemain2.3.6 Jika anda membatalkan atau membuang bonus kerana gagal melengkapkan keperluan perolehan, jumlah bonus yang diterima dan semua hasil kemenangan akan ditarik balik2.3.7. Sebelum sebarang pengeluaran dibenarkan dari akaun All new GClub, bonus dan hasil kemenangan yang disebut di atas akan diambil kira dari jumlah pertaruhan pertama yang dibuat selepas menerima bonus2.3.8. Untuk menerima bonus. pemain perlu memberikan maklumat terkini alamat yang lengkap dan tepat. Sila rujuk kepada halaman panduan pendaftaran kami

2.4. Keperluan Pertaruhan

2.4.1. Pasukan All New GClub hanya akan menimbangkan perolehan atau pertaruhan kumulatif dari pertaruhan yang menang atau kalah2.4.2. Jumlah yang digunakan untuk bonus jenis rebat dan pertaruhan yang tidak mendatangkan kemenangan atau kekalahan, tidak akan diambil kira sebagai sebahagian daripada bonus yang diterima. Dan tidak diambil kira sebagai jumlah Perolehan/jumlah pertaruhan terkumpul2.4.3. Jumlah perolehan / keperluan pertaruhan bonus hanya akan dikira apabila pertaruhan dilakukan selepas menerima pelarasan bonus

2.5. Pengeluaran

2.5.1. Pengeluaran mesti dibuat oleh perolehan 1x daripada jumlah deposit dan keperluan pertaruhan mesti dilengkapkan bagi setiap promosi2.5.2 Jika anda membuat pengeluaran sebelum melengkapkan syarat perolehan, All New GClub mempunyai hak untuk menolak permohonan pengeluaran pemain

3. Sekuriti All New GClub. .Akauntabilit dan Perjanjian Pengguna

3.1. Kadang-kala, pemain akan diminta mengemukakan kad pengenalan yang dalam tempoh waktu yang ditetapkan. Kegagalan mematuhi terma All New GClub akan dianggap sebagai mengetepikan segala hak secara lalai3.2. Apabila membuat promosi iklan bagi pihak All New GClub, anda tidak akan menerima ganjaran. And juga tidak boleh mengemukakan tuntutan undang-undang ke atas All New GClub berhubung perkara ini3.3. Pemain diberi hak harta intelek berdasarkan tindakan pemain ketika mengambil bahagian dalam aktiviti di All New GClub, dan jika terdapat permintaan untuk pemain mengambil tindakan atau menyediakan bukti hak milik kepada All New GClub, pemain diwajibkan berbuat demikian dengan rela. 3.4. Pekerja atau ahli keluarga, termasuk sekutu atau mereka yang terlibat dengan All New GClub, tidak layak untuk mengambil bahagian dalam aktiviti dan promosi yang dianjurkan oleh syarikat. Definisi ahli keluarga termasuk suami isteri, teman lelaki atau perempuan, ibu bapa, datuk nenek, anak atau cucu. Dasar ini tertakluk juga kepada mereka yang telah bekerja atau sedang bekerja untuk All New GClub ketika tempoh 6 bulan terakhir dari tarikh dokumen tamat kerja disebut. (Ini termasuk sekutu yang pernah bekerja dengan All New GClub)3.5. Untuk mengambil bahagian dalam promosi, semua peserta dianggap bersetuju untuk memohon maaf dan diskriminasi ke atas All New GClub dan peguam syarikat bersama rakan kongsi mereka dan pelanggan mereka. Ke atas agensi dan pekerja agensi, ke atas pengarah, pekerja, dan ke atas agensi dalam apa jua keadaan3.6 All New Gclub mempunyai hak untuk mengambil tindakan jika mendapati seseorang melanggar terma dan syarat. Mengikut budi bicara pasukan kami3.7. Semua keputusan All New GClub berhubung promosi, pemyertaan atau ganjaran dan bonus adalah muktamad dan tidak boleh dirunding3.8 Pemain perlu akur kepada semua keputusan All New GClub dan ia dianggap muktamad3.9 Jika berlaku perselisihan faham, semua maklumat dirahsiakan. Tidak mungkin konflik ini dikongsi dengan pihak ketiga, tanpa mengira jenis aduan3.10. Semua pemain yang mengambil bahagian dalam aktiviti di All New Gclub serta promosi dianggap bersetuju dengan terma yang ditetapkan dan bersedia mematuhi semua syarat
**Definisi tafsiran yang dihasilkan dari terjemahan ke bahasa Thai, termasuk terma dan syarat promosi. Terdapat perbezaan antara versi bahasa Inggeris. Sila rujuk versi Bahasa Inggeris untuk rujukan sebagai fasal terakhir.
dengan Menggunakan Laman Web Kami